Клиника по Кардиология
Клиника по Кардиология

Описание*

Клиниката по Кардиология на Токуда Болница София работи 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Денонощните висококвалифицирани екипи осигуряват и гарантират бърза ефективна намеса при пациенти с остри симптоми на сърдечно заболяване.

24/7 Денонощна помощ

Клиниката по Кардиология на Токуда Болница София работи 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Денонощните висококвалифицирани екипи осигуряват и гарантират бърза ефективна намеса при пациенти с остри симптоми на сърдечно заболяване, която отговоря напълно на съвременните критерии за ранна реваскуларизация (бързо възстановяване на кръвообращението при увредения участък).

Стационарно лечение

линиката се намира на шести етаж на японската болница и разполага с 41 легла. Благодарение на висококвалифицирания персонал, съвременното оборудване и добрата колаборация с всички структури на Токуда в Клиниката по Кардиология се извършват всички диагностични, инвазивни и терапевтични процедури за навременно диагностициране и съвременно лечение на сърдечно-съдовите заболявания, като:

 • Остър миокарден инфаркт
 • Остър коронарен синдром
 • Артериална хипертония
 • Резистентна хипертония
 • Патология на периферните артерии - включително стеснения на сънните и бъбречните артерии, артерио - венозни малформации
 • Хронични и тотални оклузии
 • Стенози и запушвания на каротидни артерии
 • Клапни заболявания
 • Перикардити
 • Ритъмно - проводни нарушения
 • Остра и хронична сърдечна недостатъчност

Апаратура

Клиниката разполага с три ангиографски лаборатории с модерно оборудване, чрез които успешно се извършват планови и спешни интервенции при сърдечно-съдови заболявания. Последната открита лаборатория представлява най-модерната технологична апаратура за инвазивна диагностика и лечение на заболявания на коронарните съдове в страната. С нейните възможности и професионализма на екипа, Клиниката по Кардиология в Токуда е готова за прилагане на най-съвременните методи в интервенционалната кардиология на европейско ниво.

Диагностичните кабинети и функционалния сектор разполагат с последно поколение ехографски апарати, велоергометър, бягаща пътечка, Холтер ЕКГ монитор, Доплеров сонограф и др.

При необходимост Клиниката взаимодейства със специалисти по образна диагностика, вкл. за изполаване на скенер, ядрено-магнитен резонанс и др.

Авангардни интервенционални процедури

Освен популярните процедури, възможностите за лечение включват много авангардни нови методи с доказан успех. В някои от тях екипът вече има сериозен опит:

 • Коронарни интервенции
  • Бифуркации
  • Стволови стенози
  • Хронични оклузии (екипът разполага с водещи специалисти с много голям опит)
  • Периферни интервенции
  • Каротидно стентиране
  • Ендопротезиране на аорта
  • Ангиопластика на периферни, висцерални и ренални артерии
  • Ротаблация
  • Затваряне на A-V фистули с койл
  • Ендомиокардна биопсия
  • Емболизация на съдови малформации - напр. при тумори от съдов произход
  • Поставяне на филтър на v. cava inferior при БТЕ и др.
1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б