За нас

Болницата осъществява дейността си като самостоятелно лечебно заведение от 1968 г. В настоящата сграда (бившата" Климентинска болница") функционира от 1971 г. Вече над 30 години, болницата обслужва с комплексна онкологична дейност населението на Софийска, Пернишка и Кюстендилска области.


Предмет на дейност:

1. Диагностика и лечение на онкологични заболявания.

2. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;

3. Диспансеризация;

4. Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство;

5. Учебна и научна дейност.

по следните медицински специалности: Медицинска онкология; Хирургия, Акушерство и гинекология; Вътрешни болести; Кожни и венерически болести; Образна диагностика; Клинична лаборатория; Обща и клинична патология; Лъчелечение; Урология; Кардиология; Анестезиология и интензивно лечение.

Лечебната дейност се осъществява в следните структури, както следва:

1. Отделение по медицинска онкология 

2. Отделение по онкологична хирургия

3. Отделение по онкологична гинекология

4. Отделение по образна диагностика

5. Отделение по клинична патология

6. Клинична лаборатория

7. Отделение по анастезия и интензивно лечение (ОАИЛ)

ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е С МЕЖДУОБЛАСТНИ ФУНКЦИИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА СОФИЙСКА, ПЕРНИШКА, КЮСТЕНДИЛСКА И ОБЛАСТИ

СБАЛОЗ - София Област създаде публикация
2014
СБАЛОЗ - София област предлага безплатни профилактични прегледи в Правец
СБАЛОЗ - София област предлага безплатни профилактични прегледи в Правец

"Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област" \СБАЛОЗ\ ЕО...

Публикации

СБАЛОЗ - София област предлага безплатни профилактични прегледи в Правец
СБАЛОЗ - София област предлага безплатни профилактич...
Публикация