Медико - диагностични лаборатории
Медико - диагностични лаборатории

Описание

Отделение „Клинична лаборатория с кръвна банка” е оборудвано с модерна апаратура на фирми, известни в областта на клинично – лабораторния анализ. Лабораторията по клинична микробиология и болнична хигиена изолира и определя вида на инфекциозния причинител и неговата чувствителност към антимикробни средства.

Клинична лаборатория с кръвна банка

Отделение „Клинична лаборатория с кръвна банка” е оборудвано с модерна апаратура на фирми, известни в областта на клинично – лабораторния анализ - HYCEL, TECHNICON, bioMerieux. Неотдавна заработи и нов биохимичен анализатор - COBAS INTEGRA 400+, осигуряващ по- високо качество и прецизност на изследванията.

Съвременната апаратура и висококвалифицираният екип са гаранция за точността на анализите и пълната безопасност за пациента.

В лабораторията се извършва пълна гама хематологични и биохимични изследвания.

Завеждащ отделение: д-р Юлиана Байкова Фиковска (Нач. лаборатория)

Екип: Емилия Златкова Виденова (ст. мед. лаборант)

Телефони за контакти: 9158 550, 91 58 315

Работно време: 24 часа

Местоположение: I и ІІ – ри етаж блок Б

Микробиологична лаборатория

Лабораторията по клинична микробиология и болнична хигиена изолира и определя вида на инфекциозния причинител и неговата чувствителност към антимикробни средства.

Извършва диагностика на инфекциозни заболявания чрез посявки и директно изолиране, серологични и имунологични методики на широк кръг бактериални и гъбични причинители, както и някои вирусни такива /Rota virus при диарийния синдром, RSV при инфекции на горни дихателни пътища у деца, EBV серологично доказване при инфекциозна мононуклеоза.

Микробиологичната диагностика открива причинители на инфекции и насочва към подходящото лечение.

Ръководител: Началник микробиологична лаборатория - д-р Добринка Кирилова Иванова

Екип: Магдалена Георгиева Чакърова (ст. мед. лаборант)

Телефон за контакти: 9158 557, 91 58 535

Работно време: всеки ден от 8.00 – 14.00

Местоположение: на ІІ- ри етаж, Блок Б

1000, София, България, бул. Христо Ботев 120