Акушеро - гинекологична клиника
Акушеро - гинекологична клиника

Описание

В състава на АГ клиниката се включват : Гинекологично отделение с дейности по анестезиология и легла за инвазивно лечение с 19 легла ; Отделение за рискова бременост с 16 легла; Родилно отделение с родилна зала и изолация със септична родилна зала с 20 легла; Неонатологично отделение с 20 легла. Извършват се гинекологични операции, включително и онкогинекологични. Разполага със 80 легла. Началник клиника: Проф. Борислав Иванов Стамболов, тел : 9158 568

Гинекологично отделение с дейности по анестезиология и легла за инвазивно лечение

Началник на отделение: д-р Борко Исаков Исаков

Екип:Емилия Великова Стоянова (ст.акушерка), д-р Емил Любомиров Желязков (лекар-акуш.-гинеколог), д-р Еся - Хера Ал - Хазати (лекар-орд. акуш.-гинеколог), д-р Красимира Станкова Несторова (лекар-орд. акуш.-гинеколог), д-р Румен Цветков Христов (лекар-орд. акуш.-гинеколог), проф. Олег Димитров Хинков (зав.сектор), д-р Констадин Йорданова Боянов (лекар-орд. анестезиолог), д-р Рима Хайдар Ксус (лекар-орд.анестезиолог), Елена Спасова Савова- Павлова (отг.акушерка), д-р Диана Соколова Соколова (лекар-орд. анестезиолог), д-р Пенка Кирилова Кинова - Миленкова (лекар-орд. анестезиолог-реанимат), д-р Цветин Янков Стайков (лекар-орд. анестезиолог-реанимат), д-р Костадин Георогиев Шаламанов (лекар-орд. анестезиолог-реанимат), д-р Веселин Недков Найденов (лекар-орд. анестезиолог-реанимат),

тел за връзка: 9158548

Работно време: денонощно

Местоположение: ІІІ-ти етаж в стационарен блок

Отделение за рискова бременост

gen ot intenzivno

Началник на отделение: д-р Петър Георгиев Угрински

Екип: Михаела Драганова Кирова (ст.акушерка), д-р Владислав Иванов Миков (лекар-орд. акуш.-гинеколог), д-р Иванка Минчева Щърбанова (лекар-орд. акуш.-гинеколог), д-р Антония Пламенова Джерова (лекар-орд. акуш.-гинеколог), д-р Станислав Александров Божилов (лекар-орд. акуш.-гинеколог)

Тел за връзка: 9158 326

Работно време: денонощно

Местоположение: партерен етаж

Родилно отделение с родилна зала и изолация със септична родилна

rodilno stai

Началник на отделение: д-р Калин Василев Калев

Екип:Адриана Ерекли Сотирова (ст.акушерка), д-р Владимир Борисов Ненов (лекар-орд. акуш.-гинеколог), д-р Марин Иванов Миковлекар-орд. Акуш.-гинеколог (д-р Людмила Владимирова Калева (лекар-орд. акуш.-гинеколог), д-р Владислава Маринова Джеджева (лекар-орд. акуш.-гинеколог), д-р Жорес Кирилов Стойков (оператор въвеждане данни в компютър)

Тел за връзка: 9158555

Работно време: денонощно

Местоположение: партерен етаж

Неонатологично отделение

Neonatologia

Началник на отделение: д-р Бистра Кирилова Попова

Екип: д-р Ивет Станиславова Маврова (лекар-орд педиатър), д-р Антоанета Костова Александрова (лекар-орд. педиатър), д-р Райна Димитрова Гераскова (лекар-орд. педиатър), д-р Станка Димитрова Анчова (лекар-орд. педиатър), д-р Стоянка ПетковаСимеонова-Бабаскерова (лекар педиатър).

Тел за връзка 9158311

Работно време: денонощно

Местонахождение: на партерен етаж –стационарен блок до Родилно отделение.

Изписването на бебетата се извършва на входа на отделението от ул. ”Братя Миладинови”.

Гинекологично отделение: разположено на 4-ти етаж – стационарен блок;

Отделение за рискова бременост: разположено в Блок А, на партерен етаж;

Родилно отделение: разположено на партерен етаж –стационарен блок до централно фоайе 

Вход за прием на родилки – от ул. ”Братя Миладинови”

Неонатологично отделение: на партерен етаж –стационарен блок до Родилно отделение.

Изписването на бебетата се извършва на входа на отделението от ул. ”Братя Миладинови”.

1000, София, България, бул. Христо Ботев 120