Вътрешна клиника
Вътрешна клиника

Описание

Отделението осъществява диагностична, лечебна и рехабилитационна дейност при пациенти с остри и обострени хронични заболявания в областта на гастроентерология, хематология, пулмология, алергология, нефрология, кардиология.

vtr bolesti 1

Началник клиника: Проф. Никола Георгиев Григоров

Отделение по гастроентерология с дейности/направления/ по пулмология и нефрология

Отделението осъществява диагностична, лечебна и рехабилитационна дейност при пациенти с остри и обострени хронични заболявания в областта на гастроентерология, хематология, пулмология, алергология, нефрология, кардиология.

Осигурява ефективна и качествена медицинска дейност.

Отделението разполага с 36 легла, обособени в гастроентерологичен и хематологичен, пулмологичен, нефрологичен сектори.

Към отделението са функционално – диагностичните кабинети:

  1. Горна и долна ендоскопия
  2. Ултразвукова диагностика на коремни органи
  3. Функционално изследване на дишането и бронходилататорен тест
  4. Фибробронхоскопия

Началник на отделение: д-р Николай Стефанов Цонев

Екип: д-р Лозенка Драганова Петкова (ст. лекар-орд.пулм.и фтизиатрия), д-р Галина Петкова Вълчева (лекар-орд.гастроентеролог), д-р Цветолюб Митев Маринов (лекар-орд. гастроентеролог), д-р Мария Михайлова Вретенарска (лекар-орд.нефролог),

Телефони за контакт: 9158 523

Работно време: денонощно

Местоположение: І-ви етаж в стационарен блок

Vt.klinika koridir

Отделение по ендокринология

Отделението диагностицира и лекува пациенти със захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза и хипофизата, както и ендокринно болни със съпътстващи сърдечносъдови, гастроинтестенални, белодробни и бъбречни заболявания.

Има разкрит стационар с 10 легла.

Началник на отделение: И.Д. д-р Стефан Георгиев Димитров

Екип: Елена Йорданова Апостолова (ст.мед.сестра), д-р Мариана Димитрова Димова (лекар-орд. терапевт), д-р Виктор Борисов Георгиев (лекар-орд. терапевт),

Телефони за контакт: 9158 581

Работно време: 24 часа

Местоположение: І-ви етаж в стационарен блок

1000, София, България, бул. Христо Ботев 120