Кардиологична клиника
Кардиологична клиника

Описание

Кардиологична клиника с отделение за интензивно лечение на вътрешни заболявания, стационарно отделение и сектор за функционална диагностика с два подсектора Кардиологичната клиника разполага с 26 легла в стационарно отделение и 10 - в отделение за кардиологично интензивно лечение на сърдечно съдовите усложнения. В клиниката се извършва диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания на сърдечно-съдовата система. Началник клиника: проф. Младен Владимиров Григоров

cardio

Стационарно кардиологично отделение

Началник отделение: доц. Катерина Вилиянова

Екип : д-р Златка Иванова Първанова (ст. лекар-кардиолог), Стоянка Ангелова Топалова (ст.мед.сестра), д-р Емилия Панайотова Карчинова (лекар-орд.терапевт), д-р Марийка Василева Райкова (лекар-орд.терапевт), д-р Жозефина Георгиева Георгиева (лекар-орд.терапевт), д-р Десислава Атанасова Спирова (лекар-орд.терапевт).

Телефони за контакт: 9158 595

Работно време: денонощно

Kardio intenzivno

Отделение за кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения, контрол върху критични нарушения в хемодинамиката

Началник отделение: д-р Георги Василев Тодоров

Екип : д-р Ивайло Илиев Неновски (ст. лекар лекар кардиолог), Адриана Григорова Петрова (ст.мед.сестра), д-р Ангел Панчев Ангелов (лекар-орд.терапевт), д-р Пенчо Велев Пенчев (лекар-орд. кардиолог), д-р Хасан Мохамад Камх (лекар-орд. терапевт), д-р Тодор Асенов Балабанов (лекар-орд. терапевт), д-р Павлин Кирилов Късцанев (лекар-орд. терапевт), д-р Слав Николаев Димитров (лекар-орд. терапевт), д-р Мима Ангелова Нягина-Калоянова (лекар-орд. терапевт)

Телефон за контакт: 9158516

Работно Време: денонощно

katlab

Отделение за неинвазивна диагностика, за инвазивна кардиология и електрокардиостимулация

Началник д-р Тодор Иванов Драганов

Екип: д-р Лиляна Стефанова Нейкова (лекар-орд.кардиолог)

Катетеризационната лаборатория разполага с ангиографски рентгенов апарат и екип с възможност за специализирани кардиологични и некардиологични диагностични и терапевтични процедури: Коронарографиии, аортографии , лява и дясна вертрикулография и др.

Във функционалния сектор се осъществяват електрокардиография, 24 часов ЕКГ мониторинг и RR мониторинг, Велоергометрия и ТТЕ и ТЕЕ ехокардиографии.

Местоположение: ІІ-ри етаж в стационарен блок

Работно време: 8.00-14.00ч.

1000, София, България, бул. Христо Ботев 120