Педиатрична клиника
Педиатрична клиника

Описание

Клиниката разполага с 40 легла. Извършват се ЕКГ, ехокардиографии, ФИД с бронходилатативен тест, алергологични пробри, електроенцефалограма, Доплер сонография, абдоминална ехография. Началник клиника: Проф. Владимир Спасов Попниколов Телефон за контакт: 9313 081, 9158 357

Отделение за деца от 0 - 2 г.

Началник на отделение:

Екип: д-р Величка Димитрова Опаранова (ст. лекар), д-р Божана Костадинова Ангова (лекар-орд.), д-р Галина Йончева Йонова (лекар-орд. педиатър)

Телефон за контакт: 9158 534

Det.Klinika koridor

Отделение за деца от 2 - 18 г. ненавършени

Началник на отделение: д-р Камелия Михайлова Бачовска

Екип: Илка Николова Григорова (ст.мед.сестра), д-р Антоанета Крумова Стоименова (лекар-орд. педиатър)

Телефон за контакт: 9158 527

Работно време: 24 часа/ всеки ден

Местоположение: на 5-ти етаж в стационарния блок

1000, София, България, бул. Христо Ботев 120