Последвани
д-р Росица Шейтанова
д-р Росица Шейтанова
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Катя  Захариева
д-р Катя Захариева
Кожни и венерически болести
д-р Росица Кръстева
д-р Росица Кръстева
Медицинска онкология
д-р Цветанка Янакиева
д-р Цветанка Янакиева
Хранене и диететика
д-р Поля Петева
д-р Поля Петева
Обща дентална медицина
доц. Даниела Грозева
доц. Даниела Грозева
Кожни и венерически болести
д-р Пламен Попов
д-р Ваня Калева
д-р Ваня Калева
Детска ревматология
д-р Виолета Рилчева, дм
д-р Виолета Рилчева, дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Абдул Али Кахтан, дм
доц. Димитър Петков, д.м.
CredoWeb
доц. Анелия Христова Буева, дм
доц. Анелия Христова Буева, дм
Детска нефрология и хемодиализа
д-р Мария  Гиритлиева
д-р Мария Гиритлиева
Ушно-носно-гърлени болести
1 2 3