Кабинет по кардиология
Кабинет по кардиология

Описание

В кабинета се осъществяват първични прегледи и изследвания за поставяне на диагноза и последващо проследяване на сърдечно-съдовите заболявания. Извършват се кардиологични консултации на пациенти с риск за сърдечно-съдови заболявания, с исхемична болест на сърцето  и на хора с  прекаран инфаркт на миокарда. Извършват се консултации на пациенти с високо артериално налягане и се провежда 24-часово проследяване на артериалното налягане в амбулаторни условия, което гарантира добра корекция на артериалното налягане. Извършват се профилактични прегледи на пациенти с фамилна обремененост за сърдечно-съдови заболявания.
, България