Женска консултация
Женска консултация

Описание

Осъществява се по оптимизирани стандарти на Министерство на здравеопазването. Използват се най-съвременни методи и подходи при дородовите грижи. Съществено значение се отдава на генетичния скрининг (ранен и късен), мутации при кръвосъсирването (FVL) и минимализиране на родовия риск, борба срещу инфекциите и ултразвукова диагностика и проследяване.

, България