Неврологичен кабинет
Неврологичен кабинет

Описание

Диагностика и лечение на неврологични заболявания с акцент болки в гърба, кръста, главоболие, световъртеж от централен произход и хронични мозъчни исхемии, радикулопатии, полиневропатии (диабетна полиневропатия), невротични разстройства. Специализиран кабинет за лечение на безсъние и синдром на хронична умора.

, България