За нас

Центърът разполага с най-модерните технологии в областта на асистираната репродукция и осигурява отлично качество на обслужване на пациентите, висока степен на успеваемост при сравнително разумни цени на услугите за комплексната диагностика, лечение и профилактика на безплодието
Медицински център „Репробиомед” ООД е създаден през 1999 г. като приемник на дейността на частен акушеро-гинекологичен кабинет и специализирана клинично-диагностична лаборатория, във връзка с големите постижения в областта на асистираните репродуктивни технологии при човека и възможността да се оказва услуга с изключително високо качество на добро европейско ниво от професионалисти, специализирали по тези проблеми в Англия, Германия, Италия, Швеция и Дания.

Към настоящия момент МЦ „Репробиомед” е без съмнение една от най-успешните функциониращи структури в областта на асистираните репродуктивни технологии при човека в България. Центърът е известен също така и зад пределите на страната, като са обслужвани пациенти от Македония, Гърция, Турция, Сърбия, Полша, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Норвегия, Мароко, САЩ.

Медицински център „Репробиомед” ООД представлява звено за оказване на амбулаторна акушеро-гинекологична помощ, което е в състояние да поддържа широк спектър от медицински услуги:

 • диагностика, лечение и профилактика на акушеро-гинекологичните заболявания;
 • диагностика и профилактика на онкологичните заболявания на женския репродуктивен апарат;
 • семейно планиране (и контрацепция);
 • диагностика и лечение на климактериума при жената, хормоно-заместителна терапия (ХЗТ);
 • клинико-лабораторна диагностика на редица други заболявания;

Центърът е известен най-вече с тясната си специализация в областта на т.н. Асистирани Репродуктивни Технологии (АРТ), включващи богат набор от класически и модерни техники за диагностика и лечение на безплодието при човека:

 • Модерна хормонална диагностика и лечение;
 • Индукция на овулацията;
 • Контролирана овариална (хипер)стимулация (COHS) за добив на повече яйцеклетки при ‘ин витро’ оплождане;
 • Яйчникови (фоликулни) пункции под ултразвуков контрол;
 • ‘In vitro’ фертилизация с трансфер на ембриони (IVF-ET);
 • Микроманипулация на човешки гамети, в частност - интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди в яйцеклетки (т.нар. ICSI – IntraCytoplamic Sperm Injection);
 • Добив на сперматозоиди чрез перкутанна микро-аспирация на епидидима (PESA), микро-хирургична аспирация на епидидима (MESA) или чрез биопсия на тестиса (TeSЕ), подходящи за ‘ин витро’ оплождане и/или ICSI;
 • Компютър-асистирано замразяване и съхранение при свръх-ниски температури (to = – 196о С) на човешки сперматозоиди, овоцити, ембриони и репродуктивни тъкани;
 • Криоконсервация на яйцеклетки, сперматозоиди и ембриони;
 • Компютърно-асистиран спермален анализ (CASA)
 • Диагностична и оперативна ендоскопия върху органите на малкия таз при жената (в т.ч. микрохирургия на маточните тръби) и др.

От една година центърът разполага с една от най-модерните гинетични лаборатории в страната. Лабораторията по молекулярна генетика на МЦ „Репробиомед” ООД, създадена в рамките на проект по ОП „Конкурентоспособност” има за цел да подпомогне развитието на високотехнологичните генетични изследвания в България и Европа.

Технологиите, с които работи лабораторията, позволяват провеждането на научно-изследователски и клинико-диагностични тестове за подпомагане на медицинската практика.

Нашата мисия е да създадем и утвърдим едно модерно медицинско лечебно заведение, в което отлично подготвени професионалисти чрез своя опит и познания и с помощта на най-авангардните репродуктивни технологии да осигурят висококачествено и комплексно обслужване на безплодните семейства и да направят колкото се може повече от тях щастливи, създавайки здраво и жизнено потомство, бъдещ потенциал на страната.

Основна цел на Центъра е чрез внедряване на най-модерните технологии в областта на асистираната репродукция при човека да осигури отлично качество на обслужване на пациентите и висока степен на успеваемост при сравнително разумни цени на услугите за комплексната диагностика, лечение и профилактика на безплодието. 

МЦ Репробиомед създаде публикация
2020
МЦ Репробиомед извършва изследвания за коронавирус
default image
МЦ Репробиомед извършва изследвания за коронавирус

В молекулярно-генетичната лаборатория към МЦ "РепроБиоМед" изследваме пациенти чрез PCR за носите...

Публикации

МЦ Репробиомед извършва изследвания за коронавирус
Публикация
МЦ Репробиомед извършва изследвания за коронавирус