Последвани
д-р Евдокия  Маркова
д-р Евдокия Маркова
Акушерство и гинекология
д-р Елена Ценкова
д-р Димитър Петров
д-р Димитър Петров
Гастроентерология
д-р Цветан Диманов
д-р Христо Хаджиатанасов
д-р Христо Хаджиатанасов
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Весела Карамишева
д-р Весела Карамишева
Акушерство и гинекология
д-р Жени Воскинарян