Последователи
Анелия Димитрова
проф. Мария Панчовска
д-р Александра Костова
д-р Петя Чобанска
д-р Светла Пенчева Михова
д-р Исмаил Мустафов Налбантов
д-р Исмаил Мустафов Налбантов
Нервни болести / Неврология
д-р Филис Боянова Казалиева
д-р Филис Боянова Казалиева
Акушерство и гинекология
д-р Йоанна Маламуси
д-р Емилия Кастрева
д-р Емилия Кастрева
Акушерство и гинекология
Мехмед Кичук
Мехмед Кичук
Студент по медицина
Александра Василев
Александра Василев
Студент по медицина
Десислава Александрова Стоянова
д-р Фатих Реджеп Дурмуш
д-р Фатих Реджеп Дурмуш
Очни болести / Офталмология
1 2 3 4