д-р Даниела Мазганска
д-р Даниела Мазганска
Общопрактикуващ лекар
Д-р Любен  Георгиев
Д-р Любен Георгиев
Трансфузионна хематология
Росен Юлиев Трифонов
Росен Юлиев Трифонов
Студент по здравни грижи
Д-р Юлия Тодорова
Д-р Юлия Тодорова
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Янка Георгиева Димитрова
д-р Янка Георгиева Димитрова
Очни болести / Офталмология
Д-р Румен Батакчиев
Д-р Румен Батакчиев
Пневмология и фтизиатрия