Клиника по медицинска онкология
Клиника по медицинска онкология

Описание

В Клиниката по медицинска онкология се приемат и лекуват болни с всички видове злокачествени тумори

В Клиниката по медицинска онкология се приемат и лекуват болни с всички видове злокачествени тумори, като най – голяма честота има рака на млечната жлеза, рака на белия дроб, рака на дебелото и право черво, рака на яйчниците, простатата, тестиса, ендометриума, както и тумори на главата и шията. Клиниката разполага с три кабинета, два от които са приемно – консултативни. През тях се извършва хоспитализацията на пациентите и преминават болните, които се подлагат на дневно лечение без приемане в стационара (т.нар. дневен стационар). Кабинетите се намират непосредствено преди топлата връзка между двете сгради и са обозначени с табела на входа им: Приемни кабинети на Клиника по медицинска онкология и имат номер – кабинет №11. При влизането в кабинет 11 има оформена чакалня за пациентите, в която медицински персонал ги посреща, дава им инструкции, ако болните са за постъпване, дава им също така пореден номер, както и необходимите информирани съгласия, с които те влизат в кабинета след това. От същото място вземат поредни номера и пациентите за вливане в дневния стационар.

1000, София, България, ул Бяло море 8
+35929432229029432153