Клиника по физикална и рехабилитационна медицина
Клиника по физикална и рехабилитационна медицина

Описание

Разполага със съвременна апаратура за електро- и светлолечение, кинезитерапевтичен кабинет, масажни кабинети за класически, рефлекторен масаж, постизометрична релаксация, кабинет по иглотерапия, кабинет по лазерпунктура и лазертерапия, кабинет за инхалационно лечение.

Клиниката есъздадена през 1934 година и е най–старата в историята на специалността.

В нея се осъществява апаратна и кинезитерапевтична терапия при:

  • заболявания на централна и периферна нервна система (състояние след прекаран мозъчен инсулт в подостър и хроничен стадий, множествена склероза, дискова болест със или без периферна пареза, следоперативно лечение при дискови хернии, дегенеративни промени на гръбначните прешлени, пареза на лицевия нерв, невралгия на троичния нерв и др.)
  • заболявания на опорно–двигателния апарат (следфрактурни състояния, зудекова дистрофия, тендовагинити, бурсити, постоперативни и посттравматични заболявания на колянната става, гонартроза, коксартроза, периартрит на раменната става, състояние след поставяне на изкуствена тазобедрена и колянна става)
  • обменни и ендокринни заболявания (захарен диабет, метаболитен синдром, болестно затлъстяване)
  • ушни, носни, гърлени заболявания (риносинуити, отити, намалено обоняние, певчески възли)
  • очни заболявания – възпалителни, посттравматични, глаукома
  • гинекологични – аднексити, бартолинити, процедури преди предстоящо инвитро оплождане
  • кинезитерапия при болни на хемодиализа
  • заболявания в детската възраст – (акушерска пареза, детска церебрална пареза – ДЦП, крива шия)

Клиниката има специално разработени собствени методики за лечение на:

  • акушерска пареза и ДЦП (детска церебрална парализа) при деца
  • дискова болест, множествена склероза, метаболитен синдром и болестно затлъстяване при възрастни пациенти

В клиниката вече 20 години успешно функционира кабинет по акупунктура (иглотерапия), обслужван от лекар с международен сертификат.

Лечението се извършва от висококвалифициран екип, който включва: един хабилитиран лекар, двама асистенти, един от които старши, 7 рехабилитатора, един от които старши, един масажист, петима кинезитерапевта, двама санитари, технически сътрудник.

Клиниката е разположена на ІV-ти етаж на сградата на Диагностично-консултативния блок на болницата.

1000, София, България, ул. Бяло море 8