Диагностично-консултативен блок

Диагностично-консултативен блок

1000, София, България, ул. Бяло море 8

Описание

Диагностично-консултативният блок диагностицира, хоспитализира в клиниките на болницата, препоръчва терапия и провежда лечение на хоспитализирани и амбулаторни пациенти

Диагностично-консултативният блок диагностицира, хоспитализира в клиниките на болницата, препоръчва терапия и провежда лечение на хоспитализирани и амбулаторни пациенти