Клиника по ортопедия и травматология
Клиника по ортопедия и травматология

Описание

Пациентите могат да получат информация за възможностите за лечение и постъпване в Клиниката, както и за необходимите за това документи, като се свържат с канцеларията на тел. 02 94 32 310.

Катедрата по ортопедия и травматология към Медицински университет, София, е създадена през 1950 г. в Института за специализация и усъвършенстване на лекарските кадри (ИСУЛ) от проф. Бойчо Бойчев. Началник на Клиниката в момента е доц. Пламен Кинов (на снимката)

Пациентите могат да получат информация за постъпване в Клиниката и необходимите за това документи, като се свържат с канцеларията на тел. 02 94 32 310. Предварителни консултации в доболничната помощ се извършват в кабинет 224 на поликлиниката на ИСУЛ (вход откъм спешното отделение). Приемът е свободен и с направление по НЗОК.

В Клиниката по ортопедия и травматология се прилага съвременно лечение по следните направления:

  • Детска травма
  • Обща травма (тук влизат и възрастови травми, включително при остеопороза)
  • Ендопротезиране.

Клинични пътеки, по които Клиниката има сключен договор с НЗОК:

КП № 204 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

КП № 215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник

КП № 216 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

КП № 217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

КП № 218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

КП № 219 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

КП № 221 Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

КП № 222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

КП № 223 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

1000, София, България, ул. Бяло море 8