Клиника по нефрология
Клиника по нефрология

Описание

Клиниката по нефрология към УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” е първата в страната нефрологична клиника, основана преди повече от половин век.

Клиниката по нефрология към УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” е първата в страната нефрологична клиника, основана преди повече от половин век. Тя е основоположник на съвременната нефрология в България. Известна е в страната със своите традиции и голям опит по отношение диагностиката и лечението на заболявания на отделителната система.

В Клиниката всяка година се лекуват над 1200 тежко болни, при които е имало затруднения с поставяне на точната диагноза на бъбречното заболяване, а също и с негового лечение. Освен хоспитализираните пациенти ежедневно през кабинетите й преминават десетки болни от София и цялата страна за консултация.

В Клиниката работят лекари със специалност по нефрология и по вътрешни болести, които са високо квалифицирани специалисти с широки теоретични и практични умения. Екипът на клиниката се състои от хабилитирани лица - професор и доцент, доктори по медицина и доктор на медицинските науки, главни асистенти и асистенти. Голяма част от тях са специализирали в чужбина, например в Германия, Белгия и други страни. Изнасят лекции в страната и в чужбина. Членуват във водещи нефрологични европейски и световни асоциации. Участват в съставянето на учебници, специализирани нефрологични книги, ръководства за обучение на лекари и за пациенти. Имат значителен брой публикации в чужди и български списания.

В Клиниката по нефрология се намира една от основните бази за обучение студенти и на лекари от цялата страна. Тя е известна в страната като една от клиниките с най-продължителен и голям опит и традиции в провеждането на специфични високо специализирани дейности в нефрологията, каквито са бъбречната биопсия и плазмаферезата (т.н. плазмен обмен). Тя е оборудвана със съвременна апаратура, което дава възможност за своевременно поставяне на точна диагноза на бъбречното заболяване и започване на лечението възможно най-бързо, когато се очаква и най-добър ефект и възстановяване на пациента.

В клиниката се лекуват болни с бъбречни аномалии, възпалителни процеси на отделителната система, гломерулонефрити, колагенози, прогресирали бъбречни заболявания и бъбречна недостатъчност, редки симтоми и синдроми, подагра, захарен диабет и артериална хипертония.

Клиниката работи с НЗОК по клинични пътеки и приема болни от страната и от София, които често са тежки и трудни за диагностика и лечение случаи. Лекарите работят с направление за консултации и на свободен прием. 

1000, София, България, ул. Бяло море 8