Описание


Многопрофилна болница за активно лечение "Сердика" е частно здравно заведение, което предлага широк набор от болнични и извънболнични услуги. 

Новият “стар” медицински адрес на удобно място в центъра на София (сградата на бившата болница по ендокринология) днес е модерен здравен комплекс. Той разполага със съвременна апаратура за диагностични и терапевтични процедури. 

Лечебното заведение има сключен договор с Национална здравноосигурителна каса за 65 клинични пътеки.Многопрофилна болница за активно лечение "Сердика" е частно здравно заведение, което предлага широк набор от болнични и извънболнични услуги. 

Новият “стар” медицински адрес на удобно място в центъра на София (сградата на бившата болница по ендокринология) днес е модерен здравен комплекс. Той разполага със съвременна апаратура за диагностични и терапевтични процедури. 

Лечебното заведение има сключен договор с Национална здравноосигурителна каса  за 65 клинични пътеки.


ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

- Модерни методи за диагностика на заболявания на опорно-двигателния апарат – рентгенографски, ехографски, артроскопски (вкл. ехография на детски тазобедрени стави)

- Пресни и проблемни стари счупвания – диагностика и лечение

- Лечение на артрозни изменения на тазобедрени, коленни, раменни и глезенни стави

- Ставно ендопротезиране

- Гръбначна хирургия - Лечение на гръбначни проблеми – дископатии, артрозни болки, остеопоротични счупвания и изкривявания (сколиоза), включително безкръвни и минимално-инвазивни методи

- Ехография на детски тазобедрени стави


АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ


- Гинекология на пубертета, зрялата възраст и климактериума

- Женска консултация на бременни с пренатална генетика

- Диагноза, оперативно лечение и химиотерапия на рака на матката

- Ендоскопски оперативни методи

- Лечение на заболявания по време на бременността

- Експресна диагностика на всички заболявания на женската гърда

- Прекъсване на бременност по желание и по медицински показания – безболезнено и дискретно


ХИРУРГИЯ

- Лапароскопски /безкръвни/ оперативни методи на лечение

- Гастроскопия и колоноскопия

- Диагноза, оперативно лечение и химиотерапия на рака на женската гърда

- Колоректална хирургия

- Лечение на хемороиди, анални фисури и фистули – миниинвазивни методи и оперативни процедури, включително с кръгов ушивател /метод на Longo/

УШИ -  НОС - ГЪРЛО

- Проблеми с нарушено носно дишане

- Носни полипи, намален слух
- Проблеми със сливиците при деца и възрастни
- Нарушение в гласообразуването


МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

- Консултация и диспансеризация на болни със злокачествени заболявания

- Лекарствено лечение /химиотерапия/ на солидни тумори при възрастни


На територията на Медицински комплекс „СЕРДИКА“ се извършат консултации на пациенти в специализирани кабинети за извънболнична помощ:


Болнична стая МБАЛ Сердика

o  Акушерство и гинекология;

o  Мамология;

o  Ортопедия и травматология;

o  Уши, нос и гърло;

o  Хирургия;

o  Вътрешни болести;

o  Кардиология;

o  Педиатрия;

o  Ендокринология;

o  Ревматология;

o  Медицинска онкология;

o  Образна диагностика;

o  Клинична лаборатория;

o  Микробиологична лаборатория;

o  Лаборатория Клинична патология.


Отделения и екипи. ...
Екип на отделение Хирургия
Екип на отделение Анестезия и Обра...
Екип на отделение Онкология
Екип на отделение Ортопедия и Ревм...
Екип на отделение Уши, Нос, Гърло
Болнична стая в МБАЛ Сердика
Обновена визия. Обновена фасада.