Последователи
Ива Сивриева
Ива Сивриева
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Светлана Радославова Ляпева
д-р Светлана Радославова Ляпева
Анестезиология и интензивно лечение
Мехмед Кичук
Мехмед Кичук
Студент по медицина
Димитрина Владова Тончева