Отделение Хирургия
Отделение Хирургия

Описание

Отделението работи по 26 клинични пътеки, като се извършват пълен обем оперативни интервенции в областта на общата, гръдната и коремна хирургия.

Отделението работи по 26 клинични пътеки, като се извършват пълен обем оперативни интервенции в областта на общата, гръдната и коремна хирургия. Разполага с всички необходими ресурси за диагностика и лечение на заболявания на гърда, стомашно-чревен тракт, перианално пространство. Налице са възможности за извършване на т. нар. „безкръвни операции”, при които следоперативният период е по-лек за пациента и възстановяването е по–бързо. Отделението по хирургия е акредитирано през 2013г. от МЗ с оценка „много добра” за срок от четири години.

Извършва се също така комплексна профилактика, диагностика и лечение на заболяванията на млечната жлеза чрез:

  • Клиничен преглед
  • Ултразвуков преглед
  • Мамограф
  • ТАБ – тънкоиглена аспирационна биопсия
  • COR – биопсия с автоматичен апарат за хистологична биопсия
  • Онкокомитет в екип от специалисти: химиотерапевт, лъчетерапевт, хирург, гинеколог, патологоанатом

Операционният блок е оборудван с апаратура, даваща възможност да бъдат извършвани всички операции по миниинвазивен(безкръвен) метод. При него интервенциите се извършват през много малки отвори (около 1см) с помощта на видео системи. През единия отвор се въвежда специална камера, а през другите – необходимите за работа инструменти. Миниинвазивните (безкръвни) техники се използват широко в хирургията дори и при премахване на туморни и ракови образувания.

1000, София, България, ул. Дамян Груев 6