Отделение УНГ и хирургия на глава и шия
Отделение УНГ и хирургия на глава и шия

Описание

В отделението се приемат пациенти за оперативно лечение на оториноларингологичните заболявания

В отделението се приемат пациенти за оперативно лечение на оториноларингологичните заболявания: ринохирургия, отохирургия, фонохирургия, пластично-възстановителна хирургия на вродени и придобити дефекти, ендоскопска хирургия на носа, ушите, гърлото, ларинкс и трахея, фониатрия.

Отделението разполага с операционна, оборудвана с апаратура и инструментариум за извършване на хирургично лечение с местна и обща анестезия. Работи по 14 клинични пътеки по договор с НЗОК.

Дейности:

  • Оперативно лечение на слюнчени жлези
  • Аурикулопластика
  • Ринопластика
  • Оперативно лечение на шийни кисти

Отделението е акредитирано през 2013г. от МЗ с отлична оценка (максималната) за срок от пет години.

1000, София, България, ул. Дамян Груев 6