Отделение Образна диагностика
Отделение Образна диагностика

Описание

Отделението по образна диагностика е оборудвано със съвременна апаратура.

Отделението по образна диагностика е оборудвано със съвременна апаратура. Извършват се конвенционални рентгенови изследвания на всички органи и системи, мамография и ултразвукова диагностика. Резултатите от изследванията се дават на пациентите същия ден, в рамките на три часа.

1000, София, България, ул. Дамян Груев 6