Отделение Анестезия и интензивно лечение
Отделение Анестезия и интензивно лечение

Описание

Отделение анестезия и интензивно лечение е оборудвано и функционира съгласно медицински стандарт по анестезия и интензивно лечение.

Отделение анестезия и интензивно лечение е оборудвано и функционира съгласно медицински стандарт по анестезия и интензивно лечение. Разполага със съвременна дихателна апаратура и мониторна техника за следене на основните жизнени функции по време на анестезия и интензивно лечение. Екипът на отделението прилага съвременни методики на обезболяване – обща, локална, регионална или комбинирана анестезия. Отделението поема и грижата за основните жизнени функции на пациентите в следоперативния период. Обезпечава дейността на хирургичните отделения на болницата, като осигурява 24 часова висококвалифицирана медицинска помощ.

1000, София, България, ул. Дамян Груев 6