Отделение Ортопедия и травматология
Отделение Ортопедия и травматология

Описание

​Част от структурата на МБАЛ „ Сердика” ЕООД е отделението по ортопедия и травматология. Чрез най–съвременни методи се диагностицират и лекуват заболяванията на опорно-двигателния апарат.

Част от структурата на МБАЛ „ Сердика” ЕООД е отделението по ортопедия и травматология. Чрез най–съвременни методи се диагностицират и лекуват заболяванията на опорно-двигателния апарат. Отделението работи по 11 клинични пътеки в областта на ортопедията и травматологията.

Основните дейности са:

  • Остеотомии на различни нива при лечение на ставни заболявания и деформации
  • Корекции на вродени аномалии на опорно-двигателния апарат
  • Ранна диагностика и съвременно лечение на остеонекрозата на тазобедрената става при деца и възрастни
  • Възстановяване и корекции на следтравматични функционални и пластични дефекти на костите и меките тъкани
  • Сухожилна и мускулна пластика
  • Възстановяване на периферно-нервни увреди в областта на опорно-двигателния апарат
  • Ендопротезиране на тазобедрена и колянна стави
  • Миниинвазивна хирургия на опорно – двигателния апарат

Отделението по ортопедия и травматология е акредитирано през 2013г. от МЗ с отлична оценка (максималната) за срок от пет години.

1000, София, България, ул. Дамян Груев 6