Отделение Медицинска онкология
Отделение Медицинска онкология

Описание

Отделение „Медицинска онкология” е ново звено в структурата на МБАЛ „Сердика” ЕООД

Отделение „Медицинска онкология” е ново звено в структурата на МБАЛ „Сердика” ЕООД , дейността му е свързана с лечението на солидни злокачествени тумори чрез системно лекарствено лечение, диспансерно наблюдение, проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия. Отделението работи по договор с НЗОК за клинична пътека № 298 и клинични процедури №5, 6 и 7. Отделението по медицинска онкология е акредитирано през 2013г. от МЗ с отлична оценка (максималната) за срок от пет години.

1000, София, България, Ул. „Дамян Груев” № 6 /бивша болница по ендокринология/