Последователи
д-р Венцислав Аговски
д-р Венцислав Аговски
Общопрактикуващ лекар
д-р Мария Танева
д-р Пламен Калъпов
д-р Пламен Калъпов
Ортопедия и травматология
д-р Йоанна Маламуси
д-р Иво Петров Попов
д-р Иво Петров Попов
Анестезиология и интензивни грижи
д-р Виктор Стойков
Марина Тарашева
Марина Тарашева
Студент по медицина
д-р Мирослава Георгиева
д-р Мирослава Георгиева
Нервни болести / Неврология
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
доц. Емилия Лакова, дм
д-р Симона Маркова
Д-р Моника Димитрова Божкова
Д-р Моника Димитрова Божкова
Нервни болести / Неврология
д-р Янита Кабадиева
1 2 3 4