Клиника по вътрешни болести
Клиника по вътрешни болести
1000, София, България, ул. Димитър Моллов 1