Клиника по ортопедия и травматология
Клиника по ортопедия и травматология

Описание

В Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ "Св. Анна" се извършва реконструктивна и пластична хирургия на опорно-двигателния апарат

В Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ "Св. Анна" се извършва реконструктивна и пластична хирургия на опорно-двигателния апарат:

 • Възстановяване и корекции на следтравматични функционални и пластични дефекти на костите и меките тъкани;
 • Лечение на нелекувани или неправилно лекувани увреди на опорно-двигателния апарат.
 • Удължаване на крайници и части от скелета;
 • Сухожилна и мускулна пластика;
 • Свободна и несвободна кожна пластика в областта на опорно-двигателния апарат;
 • Свободен тъканен трансфер в областта на опорно-двигателния апарат;
 • Възстановяване на периферни нервни увреди в областта на опорно-двигателния апарат.
 • Диагностика и лечение на вродени и придобити заболявания на гръбначния стълб в детска възраст; 
 • Дегенеративни заболявания на гръбначния стълб – дископатии, дискови хернии, изкривявания на гръбначния стълб в детска възраст и възрастови сколиози; 
 • Травми (счупвания) на гръбначния стълб;
 • Първично протезиране и репротезиране на големите стави – раменна, тазобедрена, колянна.
1000, София, България, ул. Димитър Моллов 1