Клиника по акушерство и  гинекология
Клиника по акушерство и гинекология
1000, София, България, ул. Димитър Моллов №1