Описание

Високо специализирани екипи от невролози участват в международни програми за прилагане на нови медикаменти при социално значими неврологични заболявания

ИСТОРИЯ:


1938 г. - В областта Четвърти километър започва да функционира частна психиатрична клиника на Д-р Любен Русев и Д-р Люба Русева с 40 легла. Прилага се електрошокова терапия и инсулин-коматозна терапия.

1949 – 1951 г. - Оформя се психиатрично отделение към ИСУЛ със 70 легла. Ръководител проф. Д-р Трайко Запрянов. На тази база се развива по-късно Научно-изследователския институт по неврология и психиатрия.
1951 г. - Учредява се Научно-изследователски психоневрологичен институт. Неврологично отделение с 50 легла (базирано в ИСУЛ) и психиатрично отделение със 70 легла (базирано на Четвърти километър). Директори: проф. Е. Шаранков, проф. Г. Настев.

1956 г. - Научно-изследователски институт по неврология и психиатрия  Неврологично отделение с 50 легла (базирано в ИСУЛ) и психиатрично отделение със 70 легла (базирано на Четвърти километър). Проф. Вл. Иванов въвежда сънната терапия.  Директор : проф. Г. Ганев. 1960 г. В Научно-изследователския институт се оформят: неврологичен сектор със 140 легла в 4 отделения (Четвърти километър); психиатричен сектор, състоящ се от 2 клиники с повече от 250 легла – едната със 70 легла на Четвърти километър (първа психиатрична клиника), другата – на база психиатричната болница Курило (Нови Искър), с повече от 170 легла (втора психиатрична клиника); отделение по неврохирургия, съществувало до 1973 г.  Директор : проф. Г. Ганев.
1972 г. - Базата на Четвърти километър влиза в Медицинска академия като Център по неврология, психиатрия и неврохирургия. Директор: проф. Г. Ганев

1976 г. - Научен институт по неврология и психиатрия и неврохирургия. Неврологична клиника с база Четвърти километър със 165 легла и психиатрична клиника със 170 легла.  Директори: проф. Ив. Георгиев, проф. Хр. Христозов, проф. Вл. Иванов, проф. Къркеселян ипроф. Кр. Миланов.
1992 г. - Държавна факултетска болница по неврология и психиатрия с общо 242 легла, разпределени в 5 клиники. Директори: проф. И. Иванов, доц. Д. Боева, доц. И. Велчева.
28.08.2000 г. - Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Св. Наум” ЕАД- от 28.08.2000 г. с общо 230 легла в 9 клиники (5 неврологични и 4 психиатрични) и в Отделение по физикална терапия, рехабилитация и рефлексотерапия.  Изпълнителен директор : Проф. Д-р Иван Г. Миланов, дмн
2005 г. - Присъден Сертификат № Q 050406 EN ISO 9001:2000 за внедрена и прилагана Система за управление на качеството в областите: Диагностика, лечение и рехабилитация; профилактика; методична и консултативна дейност; експертна дейност; обучение на студенти, специализанти и докторанти; научноизследователска дейност; разработване и внедряване на нови методи за диагностика и лечение; изпитване на лекарства.
2007 г. - Присъден Сертификат за Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, съгласно международните стандарти ISO 9001:2000, OHSAS 18001:1999 и ISO 14001:2004.
КЛИНИКИ:
 • Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания
 • Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния
 • Клиника по нервни болести за двигателни нарушения
 • Клиника за интензивно лечение на нервни болести
 • Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация
 • Клиника по нервни болести за деца
 • Първа психиатрична клиника
 • Втора психиатрична клиника
 • Спешно отделение за диагностично уточняване до 24 часа

Клинични проучвания:
НЕВРОЛОГИЯ:Високо специализирани екипи от невролози участват в международни програми за прилагане на нови медикаменти при социално значими неврологични заболявания:
 • Паркинсонова болест
  • медикаменти за ранна Паркинсонова болест
  • медикаменти за късна Паркинсонова болест с усложнения от Леводопа терапия
 • Множествена склероза
  • лечение на начални форми на заболяването
  • лечение в извънпристъпен период при сигурна диагноза – орални или инжекционни медикаменти
 • Болест на Алцхаймер
  • симптоматично лечение на лека до умерено-тежка степен на заболяването
 • Мозъчно-съдови заболявания
  • профилактика и лечение при пациенти с анамнеза за мозъчен инфаркт или преходна исхемична атака
 • Главоболие
  • дълготрайно лечение на мигрена

ПСИХИАТРИЯ:

Клинични изпитвания:

В MБАЛНП “Св. Наум” от около 10 г. функционират успешно три клинични центъра за клинични изпитвания на нови лекарства, които са участвали и участват в десетки многоцентрови международни клинични изпитвания от всяка фаза на разработка на психотропни медикаменти. Центровете разполагат с високоспециализирани, обучени и опитни екипи от лекари и медицински сестри, работещи в съответствие с всички изисквания на добрата клинична практика. Клиничните центрове разполагат с възможности, експертиза и опит за работа в следните клинични полета:

 • Шизофрения и други психотични разстройства (пръв психотичен епизод, обостряния, когнитивни дефицити, изходни състояния).
 • Биполярно афективно разстройство тип I и II – манийни и хипоманийни епизоди.
 • Голям (униполярен, биполярен, психотичен, геронтопсихиатричен) депресивен епизод.
 • Обсесивно-компулсивни разстройства.
 • Тревожни разстройства
  • генерализирано тревожно разстройство;
  • паническо разстройство;
  • синдром на социална тревожност.
 • Психоорганичен синдром с разнообразна генеза.
 • Деменции.