Т-SPOT® .TB тест в МБАЛНП Свети Наум ЕАД
Т-SPOT® .TB тест в МБАЛНП Свети Наум ЕАД

Според Световната Здравна Организация една трета от населението на света е заразено с M. tubercul...

Съвременно лечение на заболявания на периферната нервна система (ВИДЕО)
Съвременно лечение на заболявания на периферната нервна система (ВИДЕО)

В Клиника по невродегенеративни и периферно нервни заболявания лекува дистонии, амиогрофична лате...

Лечение на двигателни нарушения при паркинсон (ВИДЕО)
Лечение на двигателни нарушения при паркинсон (ВИДЕО)

Клиниката по нервни болести за двигателни нарушения прилага съвременни подходи в лечението на усл...

Уникално лечение на множествена склероза и инсулт (ВИДЕО)
Уникално лечение на множествена склероза и инсулт (ВИДЕО)

Нов апарат за репетитивна транскраниална електромагнитна стимулация дава отлични терапевтични рез...

Нов метод чисти антитела при автоимунни заболявания (ВИДЕО)
Нов метод чисти антитела при автоимунни заболявания (ВИДЕО)

Клиниката работи основно с тежки неврологични заболявания, заболявания на нервно мускулното преда...

Какво е Паркинсонова болест?
Какво е Паркинсонова болест?

Паркинсоновата болест е прогресивно невродегенеративно заболяване, което започва най-често след 5...