МБАЛНП Свети Наум създаде публикация
2015
Т-SPOT® .TB тест в МБАЛНП Свети Наум ЕАД
Т-SPOT® .TB тест в МБАЛНП Свети Наум ЕАД

Според Световната Здравна Организация една трета от населението на света е заразено с M. tubercul...

МБАЛНП Свети Наум създаде статус
2015
МБАЛНП Свети Наум създаде статус
2015
МБАЛНП Свети Наум създаде публикация
2015
Съвременно лечение на заболявания на периферната нервна система (ВИДЕО)
Съвременно лечение на заболявания на периферната нервна система (ВИДЕО)

В Клиника по невродегенеративни и периферно нервни заболявания лекува дистонии, амиогрофична лате...

МБАЛНП Свети Наум създаде публикация
2015
Лечение на двигателни нарушения при паркинсон (ВИДЕО)
Лечение на двигателни нарушения при паркинсон (ВИДЕО)

Клиниката по нервни болести за двигателни нарушения прилага съвременни подходи в лечението на усл...

МБАЛНП Свети Наум създаде публикация
2015
Уникално лечение на множествена склероза и инсулт (ВИДЕО)
Уникално лечение на множествена склероза и инсулт (ВИДЕО)

Нов апарат за репетитивна транскраниална електромагнитна стимулация дава отлични терапевтични рез...

МБАЛНП Свети Наум създаде публикация
2015
Нов метод чисти антитела при автоимунни заболявания (ВИДЕО)
Нов метод чисти антитела при автоимунни заболявания (ВИДЕО)

Клиниката работи основно с тежки неврологични заболявания, заболявания на нервно мускулното преда...

МБАЛНП Свети Наум създаде публикация
2015
МБАЛНП Свети Наум създаде публикация
2015
МБАЛНП Свети Наум създаде публикация
2015
МБАЛНП Свети Наум създаде публикация
2014
Какво е Паркинсонова болест?
Какво е Паркинсонова болест?

Паркинсоновата болест е прогресивно невродегенеративно заболяване, което започва най-често след 5...