Клиника по нервни болести за деца
Клиника по нервни болести за деца

Описание

​Клиниката по нервни болести за деца е специализирана в диагностиката и лечението на деца от 1 до 18-годишна възраст с неврологични заболявания

Клиниката по нервни болести за деца е специализирана в диагностиката и лечението на деца от 1 до 18-годишна възраст с неврологични заболявания: различни клинични форми на епилепсия, дегенеративни, генетични и възпалителни заболявания на централната и периферна нервна система, невро-мускулни заболявания, мозъчно-съдови и заболявания, детска церберална парализа, главоболие и други.

Клиниката разполага общо с 30 легла, с възможности за изследване на болните деца с видео-ЕЕГ мониториране, ЕМГ, евокирани потенциали, отоневрологични, очни, невроизобразяващи, психологични и биохимични изследвания.

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НЕВРОМУСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

С решение №162/14.07.2003 г. на Ръководството на Министерство на здравеопазването е създаден Национален център по невромускулни заболявания на функционален принцип. Във връзка с организацията на работа на Центъра e изготвен регистър на невромускулните заболявания с начало в детска възраст, лекувани в клиниката с:

 • прогресивна мускулна дистрофия;
 • наследствени сетивно-моторни невропатии;
 • спинална мускулна атрофия;
 • миотонии;
 • парамиотонии;
 • пароксизмална миоплегия;
 • вродени миопатии;
 • миастения.

Осъществява се колаборация с други звена на УМБАЛНП „Св. Наум“, с редица лечебни заведения в състава на Медицински факултет - София, с Българската асоциация по невромускулни заболявания.

Националният център по невромускулни заболявания има следните задачи:

 • Ранна диагноза на заболяването и провеждане на медико-генетична консултация, с оглед предотвратяване на раждането на други болни деца в семейството.
 • Изготвяне на индивидуален лечебен план за всеки болен за извършване на физиопроцедури и рехабилитация, медикаментозна терапия, с уточняване сроковете за контролни прегледи.
 • Изготвяне на етапни епикризи за представяне пред районните ТЕЛК за определяне на степен на инвалидност и осигуряване на полагащата им се социална помощ и безплатно лечение.

Центърът по невромускулни заболявания приема болни деца, насочени от всички здравни заведения на страната.

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1
+35929702247