Клиника по нервни болести за двигателни нарушения
Клиника по нервни болести за двигателни нарушения

Описание

​Клиника по Двигателни нарушения разполага с две отделения с по 16 болнични легла всяко неврологично отделение

Клиника по Двигателни нарушения разполага с две отделения с по 16 болнични легла всяко неврологично отделение.

I-во неврологично отделение по Паркинсонова болест и II-ро неврологично отделение по Множествена склероза.

В клиниката се извършва:

  • консултативна, диагностична и лечебна дейност, наблюдение на болните с насоченост предимнно към болните с двигателни, дегенеративни и демиелинизиращи заболявания, заболявания на периферната нервна система и др.
  • профилактична дейност.
  • в клиниката се извършват на високо професионално ниво всички съвременни диагностични изследвания (ЕМГ, ЕЕГ, Евокирани зрителни и слухови потенциали, SPECT, доплерова сонография)
  • провеждат се клинични проучвания за лечение на Множествена склероза и Паркинсонова болест.
  • експертиза на работоспособността на пациентите
  • санитарна обработка на болните
  • активно наблюдение на болни
  • обучение на студенти и специализанти.
  • учебна и научна дейност
  • води и издава медицински документи, свързани с дейността на клиниката.
1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1
+35929702201