Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния
Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния

Описание

Клиниката по нервни болести за пароксизмални състояния е създадена през 2010 година.

Клиниката по нервни болести за пароксизмални състояния е създадена през 2010 година.
Състои се от две отделения: първо неврологично отделение за заболявания на автономната нервна система и второ неврологично отделение за епилепсия, които са разкрити през 1951год.

Тя е единствената специализирана неврологична клиника в нашата страна, в която се извършва диагностика и лечение на вегетативни нарушения, на епилепсия и други пристъпни неврологични състояния, протичащи с/без нарушения в съзнанието: ортостатична хипотония, неврогенни синкопи, вестибуларни синдроми и други.

В клиниката се диагностицират и лекуват и пациенти със заболявания на периферната нервна система – радикулити, плексити, полиневропатии, с болки в гърба и дискова болест, с различни форми на главоболие, с атипична лицева болка, невралгии, неврити, хронични съдови заболявания на нервната система, наследствени и дегенеративни неврологични заболявания и деменции.

Лекарите в клиниката владеят различни методи на изследване в неврологията: доплерова сонография, рутинна и с функционални тестове, електроенцефалография, диагностика на вегетативната нервна система: вариабилност на сърдечната честота и артериалното налягане, ортостатичен тест с повдигаща маса, студов тест и други.

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1