Втора психиатрична клиника
Втора психиатрична клиника

Описание

​Клиниката разполага с 30 легла (20 легла на свободен режим и 10 легла на режим с повишена сигурност) и 15 места в дневен стационар.

Клиниката разполага с 30 легла (20 легла на свободен режим и 10 легла на режим с повишена сигурност) и 15 места в дневен стационар. За болнично лечение се приемат денонощно, 7 дни в седмицата, вкл. и по спешност пациенти над 18 навършени години от цялата страна, страдащи от всички групи психични разстройства с изключение на злоупотребяващи/зависими от психоактивни вещества.

Във Втора психиатрична клиника се извършват и някои други високоспециализирани дейности – електростимулация на главния мозък, консултативно-свързващи дейности за непсихиатрични пациенти, когнитивно-поведенска терапия, съдебнопсихиатрични освидетелствания и експертизи, занимателна терапия, клинично изпитване на нови медикаменти.

Разкрити са следните специализирани консултативни кабинети на функционален принцип, в които един път в седмицата от 11:00 до 12:30 се извършват с предимство консултации/прегледи на пациенти с посочените по-долу заболявания, както следва:

Клиниката е и база за специализация по психиатрия, за обучение на студенти по медицина и на ОПЛ. Началник клиниката и лекарите-асистенти са преподаватели в Катедра психиатрия на Медицинския факултет - Медицински Университет, София, вкл. и на английски език за чуждестранните студенти.

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1