Клиника за интензивно лечение на нервни болести
Клиника за интензивно лечение на нервни болести

Описание

​Клиниката за интензивно лечение на нервни болести при МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД – София е с III-то ниво на компетентност за лечение на спешни неврологични състояния при възрастни.

 

Клиниката за интензивно лечение на нервни болести при МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД – София е с III-то ниво на компетентност за лечение на спешни неврологични състояния при възрастни.
Клиниката за интензивно лечение на неврологичните заболявания е уникално по своята същност звено, в което се извършва продължителна изкуствена белодробна вентилация при болни с тежки неврологични заболявания и остра дихателна недостатъчност (остра възпалителна демиелинизираща полиневропатия тип Гилен–Баре, тежки миастенни кризи, продължителни епилептични припадъци и др.)
В клиниката съществува възможност за продължително мониториране на виталните функции, включително електроенцефалограма на заболявания на централната и периферна нервна система. На базата на клиниката съществува уникална възможност за осъществяване на практически всички изследвания в неврология, както и обезпеченост със съответните специалисти с официални сертификати за електоенцелография, електромиография, полисомиография, доплерова сонография. По този начин в клиниката може да се завърши изцяло диагностично-лечебния процес при практически всички спешни и планови неврологични болни.

Клиниката разполага с 9 реанимационни легла с монитори и апарати за изкуствено дишане, неврологични легла и съответните специалисти по неврология и анестезиология. В клиниката се извършват изследвания на разстройство на съня. Диагностицират се и се лекуват болни от цялата страна с нарушение на съня и бодърстването, нощна епилепсия, нарколепсия и др. Клиниката е оборудвана със съвременна диагностична апаратура и високоспециализирани кадри обучавани у нас и в чужбина.
Клиниката разполага с полисомонографски и полиграфски апарат, възможности за CPAP и BiPAP титриране и лечение на практически всички разстройства на съня и бодърстването.
Със своята обезпеченост с кадри и апаратура клиниката е основен диагностичен, лечебен и учебен и методичен център в България по отношение на интензивно лечение на нервните болести и медицина на съня.

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1