Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания
Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания

Описание

​Клиниката по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания се състои от две отделения, специализирани за лечение за невродегенеративни и периферно-нервни заболявания

Клиниката по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания се състои от две отделения, специализирани за лечение за невродегенеративни и периферно-нервни заболявания – различни видове тремор, болест на Алхаймер, Паркинсонова болест, дистонии, главоболие и болка, радикулопатии, периферни невропатии и други.

Клиниката е база за извършване на научно-изследователска дейност в различните области на неврологията, обучение на студенти, на специализиращи лекари за придобиване на специалност по неврология; за квалификация по диагностични методи в неврологията – електромиография и невропсихология.

Персоналът се състои от седем лекари, осем медицински сестри и двама санитари.

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1
+35929702180