Последователи
г-н Божидар  Костов
д-р Здравко Киров
д-р Здравко Киров
Ортопедия и травматология
д-р Весела Николова
д-р Весела Николова
Акушерство и гинекология
Д-р Сабие Коренарска
Д-р Сабие Коренарска
Акушерство и гинекология
д-р Емилия Кастрева
д-р Емилия Кастрева
Акушерство и гинекология
Естел Гърбева
Естел Гърбева
Студент по медицина
Таня Георгиева Атанасова
Таня Георгиева Атанасова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
д-р Мария Бедринова
д-р Мария Бедринова
Акушерство и гинекология
д-р Тодорка Аргирова
д-р Тодорка Аргирова
Гастроентерология
1 2