Вита Простата Център
Вита Простата Център

Описание

Сред най-динамично развиващите се отделения в МБАЛ Вита е Отделението по Урология и съответно Вита Простата Центърът като част от него.

Освен с изключителни специалисти, Вита Простата Център може да се похвали с комплексен подход и множество възможности за лечение на простатните заболявания.Сред най-динамично развиващите се отделения в МБАЛ Вита е Отделението по Урология и съответно Вита Простата Центърът като част от него. Освен с изключителни специалисти, Вита Простата Център може да се похвали с комплексен подход и множество възможности за лечение на простатните заболявания.

Методи за лечение на простатата във Вита Простата Център

Вита Простата Център разполага с всички класически съвременни ендоскопски методи за лечение на заболявания на простатата.

1. Оперативно лечение на Доброкачествената Простатна Хиперплазия (Аденом на простатата)

  • Трансуретрална монополярна резекция на простатата – ТУР на простата
  • Трансуретрална биполярна резекция на простатата – ТУРбипо на простатата
  • Трансуретрална лазерна инцизия на простатата – ТУЛИ на простата
  • Трансуретрална лазерна вапоризация на простатата – ТУЛАВ на простата
  • Трансуретрална лазерна резекция на простатата – ТУЛАР на простата


2. Оперативно лечение на карцином на простатата

  • Лапароскопска радикална простатектомия – Ендоскопска Екстраперитонеална Радикална Простатектомия – ЕЕРПЕ
1000, София, България, ул. Драговица 9
+35929604950+35929604951