Последователи
Естел Гърбева
Естел Гърбева
Студент по медицина
маг.-фарм. Веселка Гаврилова
гл. ас. Надежда Николаева Керенчева, дм
гл. ас. Надежда Николаева Керенчева, дм
Медицинска информатика и здравен мениджмънт
д-р Виктория Спасова
д-р Виктория Спасова
Медицинска генетика и ембриология
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
д-р Никол Шушкова-Михалева
д-р Мартина Даутева
г-н Ангел Ангелов Иванов
г-н Ангел Ангелов Иванов
Социална медицина и здравен мениджмънт
1 2