За нас

УСБАЛЕ е не само университетско звено в структурата на Медицинския университет - София, но и реален национален център по едни от водещите здравни проблеми в България.


ЗА НАС:

Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология "Акад. Иван Пенчев" ЕАД (УСБАЛЕ) има шестдесетгодишна история. Съчетанието на клинична, лабораторно-диагностична база и оперативно лечение с последващо наблюдение дава възможност за комплексно лечение на ендокринно болните.

УСБАЛЕ е не само университетско звено в структурата на Медицинския университет - София, но и реален национален център по едни от водещите здравни проблеми в България. Болницата разполага с модерен консултативно-диагностичен блок, в който се извършват прегледи, консултации, изследвания, прием в клиниките, както и последващ непрекъснат контрол. Тук работят лекари с възможно най-висока степен на квалификация, постигната в страната и чужбина. Налице са възможности за провеждане на всички високоспециализирани изследвания.

В болницата са разкрити специализирани клиники по хипоталамо-хипофизарни, надбъбречни и гонадни заболявания, по тиреоидни и метаболитни костни заболявания, по диабетология и по ендокринна хирургия. Лечебната, преподавателската и научна дейност се извършват на световно ниво. Болницата е участник в редица национални и международни проекти.

В клиниките се приемат и лекуват пациенти от цялата страна. Болницата има договор с НЗОК за лечение по клинични пътеки на ендокринни заболявания и за извършване на лабораторни изследвания, включително и на най-сложните хормонални, имунологични, цитогенетични, хистологични и ехографски изследвания.

УСБАЛЕ "Акад. Иван Пенчев" ЕАД е високотехнологична болница, разполагаща с най-съвременна болнична информационна система, единствената в България с интегрирани функции за проверка за възможни нежелани лекарствени ефекти. Съветващата система е плод на голям европейски проект (PSIP) и подпомага лекарите при вземане на решение, като по този начин се намаляват рисковете за пациентите и се пови¬шава качеството на лечение.


КРАТКА ИСТОРИЯ:

През 1951 г. се обособява Втора вътрешна клиника за болести на обмяната на веществата към Института за специализация и усъвършенстване на лекарите (ИСУЛ) с първи ръководител акад. Иван Пенчев. След преместването на клиниката в сградата на ул. “Дамян Груев” №6 (тогава ул. Христо Михайлов) през 1965 г. се учредява самостоятелна болница. След създаване на Медицинска академия през 1972 г. се формира Научен институт по ендокринология, геронтология и гериатрия НИЕГГ.
През 1990 г. НИЕГГ се преименува в Държавна университетска болница по ендокринология и геронтология с Клиничен център по ендокринология и геронтология (КЦЕГ). През 2001 г. болницата се регистрира като търговско дружество под името “Специализирана болница за активно лечение по ендокринология, нефрология и геронтология “Акад. Иван Пенчев” ЕАД.
През м. януари 2006 г. е извършена пререгистрация на болницата, която по-точно отразява нейната специфика “Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология “Акад. Иван Пенчев” ЕАД (УСБАЛЕ).


СТРУКТУРА:

Консултативно-диагностичен блок:

  • Приемно-консултативни кабинети 

  • Кабинети за функционална и образна диагностика

  • Отделение по медицинска информатика 

  • Медико-диагностични лаборатории:

Лаборатории по имунология и генетика

Клинична лаборатория

Радиоимунологична лаборатория

Лаборатория по патоморфология и цитодиагностика 


Стационарният блок с общо 101 болнични легла включва:

  • Клиника по хипоталамо-хипофизарни, надбъбречни и гонадни заболявания 

  • Клиника по ендокринна хирургия

  • Клиника по диабетология 

  • Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания 

УСБАЛЕ Акад. Иван Пенчев създаде публикация
2017
20 жени с фиброаденом на гърдата ще бъдат лекувани безплатно с авангарден метод
20 жени с фиброаденом на гърдата ще бъдат лекувани безплатно с авангарден метод

В Университетска болница по ендокринология в София започва безплатно неинвазивно лечение на фибро...

УСБАЛЕ Акад. Иван Пенчев създаде статус
2015
В Клиника по диабетология се лекуват и консултират пациенти от цялата страна!
Единствената у нас Клиника по диабетология (ВИДЕО)
УСБАЛЕ Акад. Иван Пенчев създаде публикация
2015
Проф. Сабина Захариева: Диабетният регистър e голямо постижение за българското здравеопазване
default image
Проф. Сабина Захариева: Диабетният регистър e голямо постижение за българското здравеопазване

Проф. Сабина Захариева е изпълнителен директор на УСБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев". Ръководител е на Кли...

Публикации

20 жени с фиброаденом на гърдата ще бъдат лекувани безплатно с авангарден метод
Публикация
20 жени с фиброаденом на гърдата ще бъдат лекувани безплатно с авангарден метод
Проф. Сабина Захариева: Диабетният регистър e голямо постижение за българското здравеопазване
Публикация
Проф. Сабина Захариева: Диабетният регистър e голямо постижение за българското здравеопазване