Клиника по хипоталамо-хипофизарни, надбъбречни и гонадни заболявания

Клиника по хипоталамо-хипофизарни, надбъбречни и гонадни заболявания

1000, София, България, ул. Здраве № 2, ет. 10, в сградата на Майчин дом