Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания

Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания

1000, София, България, ул. Здраве 2 ет. 13

Описание

Клиниката се ръководи от проф. д-р Анна-Мария Борисова