Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания
Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания

Описание

Клиниката се ръководи от проф. д-р Анна-Мария Борисова
1000, София, България, ул. Здраве 2 ет. 13