Клиника по ендокринна хирургия
Клиника по ендокринна хирургия

Описание

Намира се в сградата на "Майчин дом", ул. Здраве № 2, ет. 11
1000, София, България, ул. Здраве № 2