Клиника по кардиология и спешна медицина - НКБ
Клиника по кардиология и спешна медицина - НКБ

Описание

В клиниката по кардиология се лекуват всички форми на исхемична болест на сърцето,заболявания на сърдечните клапи, остра и обострена хронична сърдечна недостатъчност, заболявания на миокарда и перикарда.

 Клиниката по кардиология приема за изследване и лечение сърдечно болни пациенти от цялата страна, независимо от тежестта на състоянието и усложненията. Работи се по всички клинични пътеки на НЗОК. Лекуват се всички форми на исхемична болест на сърцето , заболявания на сърдечните клапи, остра и обострена хронична сърдечна недостатъчност, заболявания на миокарда и перикарда. Извършва се медикаментозно и немедикаментозно лечение на всички видове сърдечни аритмии. Клиниката по кардиология на НКБ е школа, в която са обучавани и се обучават по-голямата част от българските кардиолози, както в областта на клиничната кардиология, така на специализираните инвазивни и неинвазивни методи за диагностика и лечение.

Клиниката е съставена от няколко съвместно функциониращи отделения с легла и без легла:


Отделение А:

В отделението се лекуват пациенти с всякакви сърдечни заболявания. Специфични за отделението са обособените в него на функционален принцип звено по клинична аритмология и сектор за диагностика и лечение на възрастни пациенти с вродени сърдечни малформации. Звеното по клинична аритмология е единствено в страната. Екипът му е съставен от клинични кардиолози, специализирани в областта на диагностиката и медикаментозното и интервенционалното лечение на сърдечните аритмии. За повече информация натиснете тук.


Отделение В

Като клинично отделение (както и отделения А и С) отделението приема пациенти за консервативно лечение, спешно болни в стабилно състояние и обслужва пациентите, подлежащи на процедури в специализираните отделения.
Отделението разполага с 25 легла, разпределени в 9 болнични стаи. На разположение е и функционален кабинет със съвременен апарат за ехокардиография ALOKA (ултразвуково изследване на сърцето) и система за провеждане на тест с натоварване тип бягаща пътечка Motorolla. Кабинетът обслужва и пациентите от другите отделения на клиниката, успоредно с Отделението по неинвазивна диагностика. Отделението разполага с монитори за 24-часово отчитане на артериалното налягане тип „холтер”, което дава възможност за точна оценка и прецизиране на лечението на артериалната хипертония.
В отделението се разработва програма за диагностика, лечение и проследяване на пациенти с белодробна артериална хипертония - рядко, но сериозно състояние, което масово се недооценява и лекува неправилно.


Отделение С

Отделението приема пациенти за консервативно лечение, спешно болни в стабилно състояние и обслужва пациентите, подлежащи на процедури в специализираните отделения. Разполага с 31 болнични легла в общо 11 болнични стаи.


Отделение по спешна кардиология (интензивно лечение)

В отделението се осъществява 24-часово интензивно лечение и динамично наблюдение на сърдечно-съдови заболявания. Отделението разполага с възможности за хемодиализа и хемофилтрация, поддържане на сърдечния ритъм с времененна трансвенозна електростимулация, апаратна вентилация (обдишване), инвазивен контрол на показателите на кръвообръщението, обикновена и трансезофагеална ехокардиография, електрошок с бифазни импулси. Налични са общо 10 реанимационни легла, разположени в 2 зали и в една самостоятелна стая с 1 легло и санитарен възел. Всяко легло разполага с индивидуален монитор със звукова и светлинна аларма, който следи сърдечния ритъм и позволява автоматично измерване на артериално налягане, насищането на кръвта с кислород, честотата на дишане. За повече информация натиснете тук.


Отделение по инвазивна диагностика и лечение (без легла)
Отделението по инвазивна кардиология разполага с 2 зали, оборудвани с модерни ангиографски апарати – Siemens Axiom Artis и Toshiba Infinix-I, с flat panel технология, осигуряваща високо качество на образа и намалено рентгеново облъчване на пациентите.). За повече информация натиснете тук.


Отделение по електрофизиология (без легла)

Това е единственото по рода си в страната отделение, което по инвазивен път изследва, диагностицира и лекува всички видове сърдечни аритмии. По време на електрофизиологичното изследване със специални катетри се достига до увредената зона в сърцето, която причинява аритмията и там се въздейства с електричество с висока честота – т. нар. радиофреквентна аблация. Отделението разполага с апаратура, позволяваща триизмерно картографиране (мепинг) на сърцето. За повече информация натиснете тук.


Отделение по електрокардиостимулация (без легла)

Отделението е с най-широко развит обем на дейност в областта на кардиостимулацията в България. Годишно се имплантират над 600 кардиостимулатора, над 30% от тях високотехнологични. За повече информация натиснете тук.

1000, София, България, ул. Коньовица 65