Отделение по хемодиализа и плазмофереза - НКБ
Отделение по хемодиализа и плазмофереза - НКБ

Описание

В отделението се извършва диализното лечение на болни с краен стадий на хронично бъбречно заболяване (хронична бъбречна недостатъчност).

 В отделението се извършва диализното лечение на болни с краен стадий на хронично бъбречно заболяване (хронична бъбречна недостатъчност), както и на болни с остра бъбречна недостатъчност, лекувани в други звена на болницата. През 2010 г. отделението е модернизирано, като в момента разполага с общо 16 диализни поста, 12 от които са напълно нови. Провежда се бикарбонатна хемодиализа, като подготовката на водата за диализа е на необходимото добро ниво с нова водоочистваща система тип "Обратна осмоза" с капацитет 1250 л./час.
 За започване на диализното лечение, пациентът трябва да бъде насочен от нефролог. Самото лечение се финансира от Министерството на здравеопазването, затова направление не е необходимо. Началник отделение е д-р Лиляна Камбова.

1000, София, България, ул. Коньовица 65