Отделение по патоанатомия и цитоморфологична диагностика-НКБ
Отделение по патоанатомия и цитоморфологична диагностика-НКБ

Описание

Отделението по патоанатомия е профилирано в областа на възрастовата и детска сърдечно-съдова патология и обща клинична патология.

 Отделението по патоанатомия започва да функционира със създаването на медицинското заведение. Първоначално основен обект са били проблемите на общата и клинична патология, но при създаването на Националния център за сърдечно-съдови заболявания, то се насочва в областта на възрастовата и детска сърдечно-съдова патология, продължавайки да изпълнява и задачите на общата патология.

Основните задачи на отделението са:
  • Изследване на цитологични материали
  • Изследване на биопсични материали получени по ендоскопски и/или пункционни методи
  • Изследване на резекционен и инцизионен хирургичен материал, включително и интраоперативна гефрирна диагностика.
  • Извършване на патологоанатомични аутопсии, съдебномедицински аутопсии в присъствие на съдебен медик
  • Консултативна дейност на циторогични, биопсични и аутопсионни материали
  • Осъществяване на координаторска дейност по програма за тъканно донорство
1000, София, България, ул. Коньовица 65
+35929211261