Клиника по детски болести и детска кардиология - НКБ
Клиника по детски болести и детска кардиология - НКБ

Описание

​Клиниката по педиатрия е единствената в страната, в която се осъществява цялостна диагностика и лечение на деца с вродени и придобити сърдечни заболявания, ритъмни и проводни нарушения.

Клиниката по педиатрия е единствената в страната, в която се осъществява цялостна диагностика и лечение на деца с вродени и придобити сърдечни заболявания, ритъмни и проводни нарушения. При нас се лекуват деца с тежки заболявания на дихателната система, включително новородени и недоносении деца, нуждаещи се от дълготрайна апаратна вентилация; Секторът за интензивно лечение е единствен в София, в който безотказно се приемат деца вкл. новородени и недоносени с дихателна недостатъчност, които се нуждаят интензивно лечение и дълготрайна апаратна вентилация. Началник на клиниката е доц. Анна Кънева.

Клиниката се състои от три отделения с 67 болнични легла, разположени на 2 етажа:

  • отделение по детска кардиология с 24 легла, консултативен кабинет – разположено на партерния етаж
  • отделение за следоперативно интензивно лечение реанимация (ОСИЛР) с 10 легла
  • отделение по детски болести с 23 легла и сектор за интензивно лечение с 10 легла, разположено на партерния етаж.
1000, София, България, ул. Коньовица 65